Joga dla seniorów w uniwersytecie trzeciego wieku w skoczowie